Als je een klacht hebt

Als je een klacht hebt en je wordt niet of onvoldoende gesteund door de instelling of persoon waartegen de klacht is gericht, kun je de hulp inroepen van de PVP (patiŽnten vertrouwens persoon).
Voor Mondriaan is dit op het moment Eddie van der Meer, tel. 06-55912345.
Een klacht is een uiting van ongenoegen en kan overal over gaan.
Bijvoorbeeld over de gang van zaken bij de medicijn verstrekking, over de bejegening door het personeel, over gemaakte afspraken of de omgang met je medische gegevens.
Het beste is om diegene te benaderen die bij je klacht is betrokken.
Een direct gesprek met deze persoon is de snelste manier om tot een oplossing te komen.
Helpt dit directe gesprek niet dan zoek je het hogerop.
Je legt je klacht bij de directie.

Verder kun je je klacht ook neerleggen bij de klachtencommissie, bij het Regionaal Tuchtcollege, de burgerlijke rechter of de strafrechter.

Dit laatste geld bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of seksueel misbruik.

Heb ik recht op vrije keuze van arts of hulpverlener?


Ja, in principe heb je dat recht.
Uitzondering is als er bijvoorbeeld maar een arts of hulpverlener is, dan kun je dit recht niet uitoefenen.

Recht op informatie.


Je hebt informatie nodig om mee te kunnen praten over bijvoorbeeld je behandelplan.
Je behandelaar verteld in begrijpelijke woorden over je ziekte en zijn voorstel tot behandeling.
Hij legt uit wat hij met de behandeling wil bereiken,hoelang dit gaat duren en hoe groot de kans van slagen is.
Verder laat hij ook weten welk risico de behandeling heeft.

Al deze informatie heb je nodig, want je moet toestemming geven voor de behandeling.
Deze toestemming kun je pas geven als je voldoende weet en begrijpt van de behandeling.

Heb ik recht op een behandelingsplan?


Ja, zodra je wordt opgenomen of ambulant behandeld, heb je recht op een behandelingsovereenkomst met de instelling waaraan je het recht op behandeling ontleent.

Dit noem je een behandelplan en dient samen met jou te worden opgesteld.

DOCUMENTATIE
Signaalrapport Opiaatbehandelingzoals gebruikers dit zien.
Inspraak drugsbeleid Maastricht John Deckers
Bijsluiter diacetylmorfine
Informatie besluit diacetylmorfine (heroÔne)
Wiet onderzoek ongefundeerd
Geschiedenis drugspreventie Maastricht
Mag de slager zijn eigen vlees keuren?
Freek Polak; stop discriminatie drugsgebruikers
32 Leugens & Misvattingen over Drugs
Hasj en Wiet, wat weet je wel wat weet je niet.
Over de grenzen van het gedogen
Persbericht VOC over Wietpas
Cannabis als medicijn
Brief van 10 verslavingsinstellingen
Wat is de zin van de politieke onzin over drugs
HIV besmetting
Hepatitis C besmetting
Een vergelijking v. d. schadekijkheid van drugs
Meer over Carl Rogers
Wat is borderline ?
Wat zijn drugs?
Ontwikkeling van menselijk gedrag volgens Rogers


INFORMATIEVE LINKS
Seksverslaving info
EMCDDA drugsmonitor
Unicef
Drugsbeleid
Mainline
ENCOD
Kunst Midas Pandora
Gezondheids Dienst
PatiŽnten Vertrouwens Persoon - Hulp bij klachten
De site voor internet adressen
Ex gebruiker over verslaving
Landelijk Steunpunt Druggebruikers
hulpverlening bij verslaving
NIGZ - voorlichting alcohol
Trimbos Instituut drugsinfo