Een vergelijking v. d. schadekijkheid van drugs

RIVM rapport 430001001

01 Crack (rookbare coca´ne) (5,04)
02 Hero´ne (4,83)
03 Alcohol (4,52)
04 Tabak (4,47)
05 Coca´ne (3,99)
06 Methamfetamine (3,73)
07 Methadon (3,62)
08 Amfetamine (3,48)
09 GHB (2,85)
10 Benzoos (valium etc) (2,69)
11 Cannabis (2,45)
12 Buprenorfine (2,31)
13 Ecstasy (2,09)
14 Ketamine (1,89)
15 Methylfenidaat (1,54)
16 Anabole stero´den (1,45)
17 Khat (1,18)
18 LSD (1,11)
19 Paddo's (0,71)

Alcoholen tabak scoren hoog op de schaal van schadelijkheid voor de volksgezondheid en zijn daarmee relatief schadelijker dan veel andere soorten drugs. Crack en hero´ne blijken samen met alcohol en tabak relatief het meest schadelijk te zijn.

De rangschikking is bepaald op basis van driedeling: hoe giftig is het middel (op korte en lange termijn), hoe verslavend is het, en wat is de maatschappelijke schade.

De evaluatie is uitgevoerd door een panel van 19 experts, die de schadelijkheid beoordeelden op basis van hun eigen wetenschappelijke expertise en de beschikbare literatuur over de middelen

DOCUMENTATIE
Signaalrapport Opiaatbehandelingzoals gebruikers dit zien.
Inspraak drugsbeleid Maastricht John Deckers
Bijsluiter diacetylmorfine
Informatie besluit diacetylmorfine (hero´ne)
Wiet onderzoek ongefundeerd
Geschiedenis drugspreventie Maastricht
Mag de slager zijn eigen vlees keuren?
Freek Polak; stop discriminatie drugsgebruikers
32 Leugens & Misvattingen over Drugs
Hasj en Wiet, wat weet je wel wat weet je niet.
Over de grenzen van het gedogen
Persbericht VOC over Wietpas
Cannabis als medicijn
Brief van 10 verslavingsinstellingen
Wat is de zin van de politieke onzin over drugs
HIV besmetting
Hepatitis C besmetting
Meer over Carl Rogers
Wat is borderline ?
Als je een klacht hebt
Wat zijn drugs?
Ontwikkeling van menselijk gedrag volgens Rogers


INFORMATIEVE LINKS
Seksverslaving info
EMCDDA drugsmonitor
Unicef
Drugsbeleid
Mainline
ENCOD
Kunst Midas Pandora
Gezondheids Dienst
PatiŰnten Vertrouwens Persoon - Hulp bij klachten
De site voor internet adressen
Ex gebruiker over verslaving
Landelijk Steunpunt Druggebruikers
hulpverlening bij verslaving
NIGZ - voorlichting alcohol
Trimbos Instituut drugsinfo