Als je een klacht hebt

Als je een klacht hebt en je wordt niet of onvoldoende gesteund door de instelling of persoon waartegen de klacht is gericht, kun je de hulp inroepen van de PVP (patiënten vertrouwens persoon).
Voor Mondriaan is dit op het moment Eddie van der Meer, tel. 06-55912345.
Een klacht is een uiting van ongenoegen en kan overal over gaan.
Bijvoorbeeld over de gang van zaken bij de medicijn verstrekking, over de bejegening door het personeel, over gemaakte afspraken of de omgang met je medische gegevens.
Het beste is om diegene te benaderen die bij je klacht is betrokken.
Een direct gesprek met deze persoon is de snelste manier om tot een oplossing te komen.
Helpt dit directe gesprek niet dan zoek je het hogerop.
Je legt je klacht bij de directie.

Verder kun je je klacht ook neerleggen bij de klachtencommissie, bij het Regionaal Tuchtcollege, de burgerlijke rechter of de strafrechter.

Dit laatste geld bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of seksueel misbruik.

Heb ik recht op vrije keuze van arts of hulpverlener?


Ja, in principe heb je dat recht.
Uitzondering is als er bijvoorbeeld maar een arts of hulpverlener is, dan kun je dit recht niet uitoefenen.
 

Recht op informatie.


Je hebt informatie nodig om mee te kunnen praten over bijvoorbeeld je behandelplan.
Je behandelaar verteld in begrijpelijke woorden over je ziekte en zijn voorstel tot behandeling.
Hij legt uit wat hij met de behandeling wil bereiken,hoelang dit gaat duren en hoe groot de kans van slagen is.
Verder laat hij ook weten welk risico de behandeling heeft.

Al deze informatie heb je nodig, want je moet toestemming geven voor de behandeling.
Deze toestemming kun je pas geven als je voldoende weet en begrijpt van de behandeling.
 

Heb ik recht op een behandelingsplan?


Ja, zodra je wordt opgenomen of ambulant behandeld, heb je recht op een behandelingsovereenkomst met de instelling waaraan je het recht op behandeling ontleent.

Dit noem je een behandelplan en dient samen met jou te worden opgesteld.