Kan en mag in Nederland de slager zijn eigen vlees keuren?

In Nederland blijkt dit alleszins mogelijk gezien de vicevoorzitter van de Raad van State (ook wel de onderkoning genoemd) de oud minister van justitie, Piet Hein Donner is.

Toelichting: De taak van de RvS is tweeledig; 

  1. Het uitbrengen van adviezen aan de Nederlandse regering over voorgestelde wetten en algemene maatregelen van bestuur, en deze toetsen aan de grondwet.
  2. Rechtspreken over kwesties waarin burgers, asielzoekers en particuliere organisaties, het niet eens zijn met beslissingen van de overheid. Dit lijkt mij dubieus. Kan en mag iemand rechtspreken over iets waar hij van tevoren advies over heeft uitgebracht? Geloofwaardiger zou zijn indien dit door onafhankelijke organen gedaan zou worden.

Wat ging er aan vooraf?

In 2005 – 2006 bedacht toenmalig minister van justitie Donner de Pilot Donner om Europees te toetsen of het mogelijk was buitenlanders te weren uit Nederlandse coffeeshops. Het Europese Hof achtte dit toegestaan als alle andere mogelijke maatregelen om overlast door buitenlandse bezoekers te beperken niet zouden werken.

Piet Hein Donner was minister van justitie in de kabinetten Balkenende I, - II en III, en minister van sociale zaken en werkgelegenheid in Balkenende IV. In oktober 2010 in het kabinet Rutte, was hij minister van binnenlandse zaken en koninkrijk relaties. Reeds toen begonnen de geruchten dat Donner de nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State zou worden. Dit werd door de minister president Rutte en door de minister Donner zelf, stelselmatig in alle toonaarden ontkent. Er zou een open sollicitatie procedure plaatsvinden. In 2012 werd minister van justitie Opstelten benoemd om deze procedure te leiden. Op 16 september 2012 diende minister Donner zijn ontslag in, om het zodoende mogelijk te maken vicevoorzitter van de Raad van State te worden. Direct hierna werd hij benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van State.

In mijn ogen een politieke benoeming en geen open sollicitatie procedure. Waarachtig is het gevolg van dit politieke gekonkel;

De slager kan en mag in Nederland zijn eigen vlees keuren!

Maastricht januari ’14
John Deckers